ขั้นตอนการรับซื้อรถยน กับทาง อาณาจักรถตู้

1) นำรถเข้ามาให้ทางอาณาจักรรถตู้ ตรวจสอบเบื้องต้น

2) ทีมงานตรวจสอบความเรียบร้อย ของ ตัวรถ พร้อมประเมินราคา

3 ) ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร

4) ทำสัญญาซื้อขาย ในสำนักงานของทางบริษัท

5) รับเงินสดเต็มจำนวน กับ ทาง บริษัท

6) ส่งมอบรถ

Leave a Reply

Your email address will not be published.