คุณสมบัติผู้เช่าซื้อเเละผู้ค้ำ

1.มีรายได้เป็น 2 เท่า ของยอดผ่อนโดยตรวจสอบได้

2.ไม่ติดเเบลคลิสต์

3.ผู้ค้ำเป็นเจ้าของบ้าน อยู่กรุงเทพ หรือ ต่างจังหวัดก็ได้

เอกสารสำคัฐในการเช่าซื้อรถ

1.สำเน่าบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ผู้ซื้อ(3 ชุด) ผู้ค้ำ(2 ชุด)

2.ใบรับรองเงินเดิน หรือ สลิปเงินเดือน

3.สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

4.ทะเบียนการค้า(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

5. หนังสือสัญญาว่าจ้างผู้เช่าซื้อ (ถ้ามี)

6. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน ประทับตราผู้มีอำนาจลงนาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น