All-new Toyota Hiace 2020 ใหม่ คว้าคะแนนความปลอดภัย 5 ดาวจาก ANCAP

  All-new Toyota Hiace 2020 ใหม่ (หรือ Toyota HiAce ในออสเตรเลีย) คว้าคะแนนความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จากสถาบันทดสอบความปลอดภัยจากการชนในออสเตรเลีย สถาบันทดสอบความปลอดภัยจากการชนแห่งออสเตรเลีย หรือ ANCAP เปิดเผยว่า All-new Toyota Hiace 2020 ใหม่ สามารถทำคะแนนความปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection) อยู่ที่ 94 เปอร์เซ็นต์, คะแนนความปลอดภัยสำหรับเด็ก (Child Occupant Protection) อยู่ที่ 88 เปอร์เซ็นต์, คะแนนความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนนอยู่ที่ 84 เปอร์เซ็นต์ และคะแนนระบบช่วยเหลือการขับขี่อยู่ที่ 77 เปอร์เซ็นต์ จากคะแนนประเมินดังกล่าวทำให้ Toyota Hiace 2020 ใหม่ ได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับ 5 ดาว ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของ ANCAP ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวยังมีการเปรียบเทียบกับรถเอสยูวีสัญชาติอเมริกันอย่าง Jeep Wrangler ที่เพิ่งวางจำหน่ายในออสเตรเลียเช่นเดียวกัน […]

Toyota Hiace 2019 ได้เป็นรถตู้ที่ปลอดภัยสูงสุด การันตี 5 ดาว ทดสอบชน ANCAP

Toyota Hiace 2019 หรือ Toyota Commuter 2019 ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย ANCAP คว้าคะแนนระดับ 5 ดาว และเมื่อเทียบกับรถตู้ Van ทุกรุ่น Toyota Hiace 2019 ก็ซิวแชมป์เหนือรถตู้ยุโรปด้วย  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ทางหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยในรถยนต์ของออสเตรเลีย (Australasian New Car Assessment Program) หรือที่เรียกกันว่า ANCAP ได้เผยผลทดสอบความปลอดภัยล่าสุด กับรถยนต์จำนวน 3 รุ่น โดยหนึ่งในนั้นที่เราขอโฟกัสคือ Toyota Hiace 2019 เพราะเตรียมเข้าจำหน่ายในไทย หลังใช้โมเดลนี้มาเป็นสิบปี  สำหรับ Toyota Hiace 2019 จะเป็นรถตู้ตัวถังกึ่งทึบ (Semi Panel Van) แต่ก็ใช้พื้นฐานเดียวกันกับ Toyota Commuter 2019 ที่เพิ่มความโปร่งขึ้นสำหรับนั่งโดยสาร ซึ่งได้ผลทดสอบ มาตรฐานความปลอดภัย […]

1 ต.ค.เชื่อมใบสั่งกับกรมขนส่ง ชำระค่าปรับพร้อมต่อภาษีรถได้ในคราวเดียว

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงความคืบหน้าการเชื่อมโยงระบบใบสั่งจราจร (PTM) เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 ย้ำเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เน้นให้เคารพกฎจราจร และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกันนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความร่วมมือกับ สตช.จัดตั้งคณะทำงานร่วมพร้อมประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิด โดยพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบการกระทำความผิดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวร่วมกันเป็นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เน้นให้เคารพกฎจราจร ให้มีวินัยขับขี่ ไม่ต้องการให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้รถทั่วไป สามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีได้ตามปกติ แบ่งลักษณะการดำเนินการเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้ . กรณีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่มิได้กระทำผิดและไม่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจรยังคงสามารถชำระภาษีรถประจำปีพร้อมรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศและทุกช่องทางตามปกติเช่นเดิม หรือ ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันใดมีใบสั่งแต่ได้ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีพร้อมรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ทุกช่องทางตามปกติเช่นกัน ส่วนกรณีที่มีใบสั่งแต่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับเมื่อถึงคราวชำระภาษีรถประจำปีมีความประสงค์จะชำระค่าปรับในคราวเดียวกัน สามารถชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีรถประจำปีได้ในคราวเดียวกันได้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบันทึกข้อมูลการชำระค่าปรับในระบบซึ่งเชื่อมโยงกับระบบใบสั่งจราจร ทำให้มีผลเช่นเดียวกันการชำระค่าปรับกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถจึงได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ตามปกติ . ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันที่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจร แต่ยังไม่พร้อมชำระค่าปรับในคราวเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกก็ยังคงอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ แต่จะได้รับหลักฐานแสดงการเสียภาษีประจำปีชั่วคราว ซึ่งมีอายุ 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนออกให้เท่านั้น […]

คุณสมบัติผู้ซื้อเเละผู้ค้ำ

คุณสมบัติผู้เช่าซื้อเเละผู้ค้ำ 1.มีรายได้เป็น 2 เท่า ของยอดผ่อนโดยตรวจสอบได้ 2.ไม่ติดเเบลคลิสต์ 3.ผู้ค้ำเป็นเจ้าของบ้าน อยู่กรุงเทพ หรือ ต่างจังหวัดก็ได้ เอกสารสำคัฐในการเช่าซื้อรถ 1.สำเน่าบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ผู้ซื้อ(3 ชุด) ผู้ค้ำ(2 ชุด) 2.ใบรับรองเงินเดิน หรือ สลิปเงินเดือน 3.สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 4.ทะเบียนการค้า(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) 5. หนังสือสัญญาว่าจ้างผู้เช่าซื้อ (ถ้ามี) 6. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน ประทับตราผู้มีอำนาจลงนาม

ขั้นตอนการรับซื้อรถ

ขั้นตอนการรับซื้อรถยน กับทาง อาณาจักรถตู้ 1) นำรถเข้ามาให้ทางอาณาจักรรถตู้ ตรวจสอบเบื้องต้น 2) ทีมงานตรวจสอบความเรียบร้อย ของ ตัวรถ พร้อมประเมินราคา 3 ) ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร 4) ทำสัญญาซื้อขาย ในสำนักงานของทางบริษัท 5) รับเงินสดเต็มจำนวน กับ ทาง บริษัท 6) ส่งมอบรถ

ขั้นตอนเเละเอกสารที่ต้องเตรียมในการขายรถตู้

เอกสารที่จำเป็น 10 อย่าง คือ 1.เล่มทะเบียนรถ 2.หนังสือรับรองบริษัท 3.บัตรผู้มีอำนาจ 4.ใบโอน 2 (คนละเเบบ) 5.ใบมอบอำนาจ 4 6.กุญเเจสำรอง 7.คู่มือ 8.เครื่องมือ 9.ยางอะไหล่ 10. กธ.ประกันรถ ในกรณีที่ติดไฟเเนนซ์ 1.ผู้เช่าซื้อ ต้องมาเอง(เพื่อเซ็นต์เอกสาร) 2.สำเนาทะเบียนรถ 3.สัญญาเช่าซื้อ(เพื่อดูลายเซ็นต์) 4.ใบเสร็จค่างวด(เท่าที่มี) 5.สำเนาบัตรประชาชน(ผู้เช่าซื้อ) 6.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อ) 7.กรมธรรม์ประกันภัย 8.กุญเเจสำรอง 9.เครื่องมือ เเม่เเรง อุปกรณ์รถ 10.คู่มือรถ 11.รีโมทเครื่องเสียง 12.อื่นๆ เกี่ยวกับรถ